تاریخ انتشار : 1399/5/15 12:34:41
میزان ساخت و ساز در دو پروژه مهم مهندسی وساختمانی صبا نفت شگفتی سازشد
کد خبر: 1399-05-0001 ; میزان ساخت و ساز در دو پروژه مهم مهندسی وساختمانی صبا نفت شگفتی سازشد

میزان ساخت و ساز در دو پروژه مهم مهندسی وساختمانی صبا نفت شگفتی سازشد

شركت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در ادامه احداث دو پروژه  مهم خود در چهار ماهه نخست امسال، بازهم  رکورد شکست.

بنابر این گزارش، میزان متراژ احداثی در پروژه آرژانتین شركت مهندسی وساختمانی صبا نفت در پایان تیرماه امسال به رقم 13 هزارو 35 مترمربع رسید.

حال آنکه میزان متراژ احداثی درهمین پروژه در مدت زمان مشابه سال قبل، حدود 10 هزارو 702 متر مربع بوده است.

پروژه ساختمان اداری،تجاری آرژانتین دارای 6639 مترمربع زیربنای مفید بوده که 1542 مترمربع آن تجاری و مابقی هم اداری است.

 

 

اما رشد معنادار میزان ساخت و ساز، فقط به پروژه ساختمانی آرژانتین محدود نشده است. چراکه میزان ساخت و ساز در مجتمع مسكونی و تجاری نيايش شركت مهندسی و ساختمانی صبا نفت هم در پایان تیرماه امسال با ثبت رقم 34 هزارو 302 متر مربع،شگفتی سازشد.

رقم ساخت و ساز درپایان تیرماه سال قبل این پروژه، حدود 26 هزارو 597 متر مربع بوده است.

مجتمع مسكونی و تجاری نيايش شركت مهندسی وساختمانی صبا نفت دارای 45362 مترمربع زیربنای مفید بوده که 43,288 متر مربع آن مسکونی و890 متر مربع آن هم تجاری است.

 

 

 


© روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت