اعضای هیئت مدیره
فاقد تصویر

نام : آقای بهرام فیضی پور

سمت : رئیس هيئت مديره

مدرک تحصیلی : دکتری

رزومه کامل :

رئیس هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای جعفر صادقی

سمت : مدیرعامل

مدرک تحصیلی : مهندس عمران

رزومه کامل :

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

فاقد تصویر

نام : آقای مهدی ضرغامی

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : --

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : --

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : --

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : --

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : -

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید