اعضای هیئت مدیره
فاقد تصویر

نام : آقای بهرام فیضی پور

سمت : رئیس هيئت مديره

مدرک تحصیلی : دکترا

رزومه کامل :

رئیس هيئت مديره

آقای جعفر صادقی

نام : آقای جعفر صادقی

سمت : مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران

رزومه کامل :

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی ضرغامی

نام : آقای مهدی ضرغامی

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : --

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : حسین حاجیان برزی

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : --

رزومه کامل :

--

فاقد تصویر

نام : سید اصغر موسوی

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : --

رزومه کامل :

--

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید