مدیران
فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : احمد شاعرزاده

سمت : معاون فنی و مهندسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران

رزومه کامل :

--

حمیدرضا احمدی

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا احمدی

سمت : معاون طرح و برنامه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

رزومه کامل :

معاون طرح و برنامه

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : محمود سجادحسینی

سمت : مدیر پروژه نیایش

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

مدیر پروژه نیایش

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : محمدعلی عطارنیا

سمت : مدیر پروژه گلستان

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

مدیر پروژه گلستان

محمدرضا تاج مالی

نام و نام خانوادگی : محمدرضا تاج مالی

سمت : مدیر پروژه فرمانیه

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

مدیر پروژه فرمانیه

حمیدرضا کیانی

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا کیانی

سمت : مدیر پروژه کیانپارس

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

مدیر پروژه کیانپارس

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : روح اله حاجی پور

سمت : مدیر پروژه شیراز

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

مدیر پروژه شیراز

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید