سهامداران

- شرکت سرمایه گذاری اهداف

- شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون

- شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف

- شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

- شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف

- شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دار خوین